Zátěžová echokardiografie

Zátěžová echokardiografie je vyspělá diagnostická metoda vedoucí k hlubší diagnostice srdečního onemocnění, které vede nejen k optimálnímu načasování intervence perkutánního kardiologického výkonu nebo kardiochirurgického výkonu. Často díky výsledkům zátěžové echokardiografie dochází ke skutečnému ozřejmění povahy srdečního onemocnění u pacientů.

V naší ambulanci používáme pro zátěžovou echokardiografii – lehoped. Jedná se o komfortní vyšetřovací lehátko s nastavitelnou podhlavovou částí. Součástí lehátka je elektricky zvedací zátežová jednotka, zátěž 6-400 watt, brzdící systém – mikroprocesorem řízená brzda na principu vířivých proudů. Rozsah otáček je 30-130 ot./min. Řídící jednotka  display pro ldiagnostiku / pacientský display – ukazuje zátěž, otáčky, čas, srdeční frekvenci, TK. V řídící jednotce jsou integrované zátežové programy, v případě jiných diagnostických postupů v návaznosti na klinický stav vyšetřovaného pacienta je možnost nastavení manuálních režimů. V naší ambulanci používáme ještě přenosný monitor s možností sledovat EKG křivku pacienta, saturaci O2, monitorování tlaku krve v různých režimech dle klinických projevů pacienta. Před zátěžovou echokardiografií pacient vyplňuje formulář a svým podpisem stvrzuje souhlas s touto vyšetřovací metodou. Na našich stránkách naleznete formuláře ke stažení informovaného souhlasu s tímto vyšetřením.