Ošetřujícím lékařem kardiologické ambulance je atestovaná lékařka MUDr. Šárka Schlesingerová, která dříve pracovala v kardiochirurgickém centru ve Fakultní nemocnici Ostrava. Její kvality a zkušenosti zaručují erudovaný přístup a poskytování odborné zdravotní péče všem pacientům.

Disponujeme jedním z nejmodernějších ultrazvukových přístrojů pro vyšetření srdce v našem regionu.
Vyšetření umožňuje zobrazit srdce ve 4D zobrazení, které výrazněji přispívá ke zlepšení diagnostiky srdečních onemocnění.

V naší ambulanci se věnujeme diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění srdce a krevního oběhu.

V Karviné jsme se přestěhovali na ulici Zámeckou, přesné umístění najdete v zde.

Specializace naší ambulance

  • diagnostika a léčba srdečního selhání
  • diagnostika a následná léčba ischemické choroby srdeční
  • diagnostika a léčba vrozených a získaných srdečních vad, jícnová echokardiografie v naší ambulanci s návazností řešení onemocnění ve specializovaném spolupracujícím centru
  • máme zkušenosti s diagnostikou a následnou terapií Marfanova syndromu, ( včetně zajištění kvalifikovaného kardiochirurgického centra s operativními zkušenostmi této vrozené vady)
  • diagnostika kardiální příčiny cévních příhod mozkových, včetně provedení jícnové echokardiografie s následným řešením z toho vyplývajících kardiálních onemocněn ve spolupracujícím specializovaném centru
  • diagnostika a následně zajištění terapie s možností invazivní diagnostiky ve specializovaném centru pro srdeční arytmie, možnosti dlouhodobé monitorace srdečního tepu
  • diabetický pacient v kardiologické ambulanci
  • infekční endokarditida s jícnovou echokardiografií a zajištění následného řešení onemocnění ve specializovaném spolupracujícím centru včetně antibiotického centra s dlouhodobými pozitivními zkušenostmi
  • kardiologická vyšetření vrcholových sportovců

Novinky

Od ledna 2018 nová ordinační doba

Od ledna 2018 se v naší kardiologické ordinaci mění ordinační doba…