Ambulantní 24-48 hodinové monitorování tlaku krve (TK Holter)

Ambulantní monitorování krevního tlaku je v posledních letech považováno za zlatý standard v diagnostice a kontrole léčby arteriální hypertenze, protože umožňuje získat přehled o absolutních hodnotách i variabilitě krevního tlaku v časově definovaných periodách.

Vyšetření také umožňuje odhalení nebezpečných příhod poklesu krevního tlaku, tak zvané hypotenze, která může být příčinou závratě, případě i ztráty vědomí (mdloby, synkopy) a je proto přínosné také u nemocných vyšetřovaných pro náhlou ztrátu vědomí.

Jednotlivě a příležitostně naměřené vysoké hodnoty tlaku v ambulanci ve fyzickém klidu tlakoměrem ještě nemusí znamenat onemocnění vysokým krevním tlakem, protože mohou být ovlivněny celou řadou stresujících vlivů. TK holterovské monitorování je metoda spočívající v měření krevního tlaku speciálním malým digitálním tlakoměrem, který je vybaven pamětí, do které se naměřené hodnoty krevního tlaku a pulzu zaznamenají.

Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných denních činnostech a také v období spánku. Frekvenci měření nastavuje lékař. Záznamy v bdělém stavu se pohybují v 30 min, ve spánku v 60 min intervalech. Z naměřených hodnot jsou pak vypočteny průměry za období dne, noci a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky. Tím je vyloučen rušivý vliv přítomnosti lékaře nebo zdravotní sestry a prostředí zdravotnického zařízení (označovaný jako syndrom bílého pláště). Je také zohledněn vliv běžné fyzické aktivity na krevní tlak a také přítomnost normálního poklesu tlaku v nočním období. Vypočtené průměry pak umožňují stanovit či vyloučit arteriální hypertenzi, vyloučit syndrom bílého pláště.

V naší ambulanci používáme přístroj SunTech Oscar2.