EKG Holterovské monitorování

EKG Holterovské monitorování je jednoduché. Budou vám přilepeny samolepící elektrody na hrudník na dobu 24 hodin až 7 dnů a budou zaznamenávány elektrické impulsy vašeho srdce do malého přístroje, velikosti cca 5x4 cm. Monitorování slouží k diagnostice poruch srdečního rytmu (arytmií) a ke sledování účinnosti jejich léčby. Někdy se EKG Holter používá i k průkazu námahových ischemií (angina pectoris) a ke sledování účinnosti její léčby.

Přenosný EKG přístroj je pod velmi malým proudem, jeho nošení je bezpečné i pro pacienty s kardiostimu­látorem.

Žádná zvláštní příprava na vyšetření není nutná. Holterovského  monitorování se nemusíte obávat, je bezpečné a zcela nebolestivé.

Veďte si deník

Buďte na přístroj hodní

Při zapůjčení přístroje budete poučeni, jak se k němu chovat. Přístroj má po Vás sloužit ještě mnoha dalším lidem, buďte velmi opatrní. Nejdůležitější je chránit krabičku přístroje před vodou. V průběhu vyšetření se nesmíte koupat, ani sprchovat, pro osobní hygienu lze opatrně použít vlhkou žínku.

Je vhodné, aby záznam EKG byl natočen při Vaší běžné denní činnosti.